Speaker Merz 2022

Speaker MDA Menarini

วิทยากรอบรมด้านการร้อยไหมและวิเคราะห์ใบหน้า ประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก มาร่วมเผยนวัตกรรม ร้อยไหม Trainer สอนให้กับแพทย์ ทาง เอ.เมนารินี บริษัทผู้นำด้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและสุขภาพจากอิตาลี เเละได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล ในงาน 𝘔𝘋𝘈 𝘔𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘯𝘪 𝘋𝘦𝘳𝘮 𝘈𝘦𝘴𝘵𝘩𝘦𝘵𝘪𝘤 2022

2020-2022 𝘙𝘦𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘌𝘭𝘪𝘵𝘦 𝘊𝘭𝘶 : 𝘔𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘓𝘪𝘧𝘵

2020-2022 𝘊𝘩𝘢𝘪𝘳𝘮𝘢𝘯 𝘊𝘩𝘰𝘪𝘤𝘦 𝘈𝘸𝘢𝘳 : 𝘔𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘓𝘪𝘧𝘵