Intensive Anatomy Training by Relife Academy in Paris 2023


"Merz KOL Train the Trainer Masterclass Radiesse

ดร.ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ 👨‍⚕️ ได้รับเกียรติร่วมงาน Merz KOL Train the Trainer Masterclass อัพเดทความรู้และเทรนการฉีดนวัตกรรมใหม่อย่าง #Radiesse 🇺🇸 เพื่อตอบโจทย์เรื่องการรักษาคนไข้อย่างตรงจุด 
ร่วมฟังบรรยายเทคนิคและประสบการณ์ตรงจากการรักษาของ Dr. Tatjana Pavicic from Germany , Dr. Atchima Suwanchinda & Dr. Vasanop Vachiramon ฟิลเลอร์ที่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ & ประสิทธิผล & ความปลอดภัย ✨ คือ Biostimulator “Radiesse” พร้อมให้บริการแล้วที่ Dr.Danai Aesthetic Clinic at Nimman