บรรยายและสาธิตการฉีด Radiesse 3/11/2566


"บรรยายและสาธิตการฉีด Radiesse 3/11/2566

ขอบคุณทางบริษัทเมริซ์ประเทศไทยและทางผู้บริหารเดอะคลินิก(Klinique) ที่เชิญมาบรรยายและสาธิตการฉีด #Radiesse #biostimulator ให้กับทีมน้องๆแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฉีดสารเติมเต็มทุกท่านในวันที่3/11/2566ที่ผ่านมาครับ