DIAA CLINIC by Dr.Danai

Contact Us

สาขานิมมาน

DIAA Clinic by Dr.Danai 

12 ซอย 3 ในเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

081 671 2000

สาขาหนองหอย

Danai Clinic 

236, 42 ซ. ศิริวัฒนานิเวศ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

053 141 157

นัดปรึกษาคุณหมอ เลยตอนนี้

[wpforms id="2432"]
Home
Line
Facebook
Map