เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

เพื่อพัฒนาและทำงานในด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยได้ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามเพิ่มอีกหนึ่งแขนง ยิ่งไปกว่านั้น ดร.ดนัยย์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคสลายไขมันด้วยเลเซอร์ (Laser-Assisted Liposuction) เป็นคนแรก และคนเดียวในภาคเหนืออีกด้วย

อีกทั้งยังมีความสนใจในเรื่องศาสตร์ของความงามบนใบหน้าและเรือนร่าง ประกอบกับเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมความงาม รวมถึงการไปสัมมนาวิชาการในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการและเสาะหานวัตรกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยตอบโจทก์ในเรื่องการดูแลผิวพรรณ ปรับเปลี่ยนรูปหน้า และเรือนร่าง ดร.ดนัยย์ จึงมีแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดความรู้ ความชำนาญ

อีกทั้งยังมีความสนใจในเรื่องศาสตร์ของความงามบนใบหน้าและเรือนร่าง ประกอบกับเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมความงาม รวมถึงการไปสัมมนาวิชาการในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการและเสาะหานวัตรกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยตอบโจทก์ในเรื่องการดูแลผิวพรรณ ปรับเปลี่ยนรูปหน้า และเรือนร่าง ดร.ดนัยย์ จึงมีแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดความรู้ ความชำนาญ

คุณหมอของเรา

OUR DOCTOR

Dr.Danai

 • QUALIFICATIONMBBS , DGO , DNB (Obstetrics and Gynecology) ,
  MS – Obstetrics and Gynaecology
 • CERTIFICATIONS
  • National Specialist Register in Pregnancy
  • Gynecology Department of Science Major
 • AWARDS
  • Industry Innovator Award
  • Prescription of Medicine
  • CMA Honorary Membership Award
  • Best Doctor for Women
  • Pregnancy Care for Women 2016
  • Dr Cam Coady Medal of Excellence

Dr.Brew

 • QUALIFICATIONMBBS , DGO , DNB (Obstetrics and Gynecology) ,
  MS – Obstetrics and Gynaecology
 • CERTIFICATIONS
  • National Specialist Register in Pregnancy
  • Gynecology Department of Science Major
 • AWARDS
  • Industry Innovator Award
  • Prescription of Medicine
  • CMA Honorary Membership Award
  • Best Doctor for Women
  • Pregnancy Care for Women 2016
  • Dr Cam Coady Medal of Excellence
 •