OUR ABOUT

เกี่ยวกับเรา

เพื่อพัฒนาและทำงานในด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยได้ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามเพิ่มอีกหนึ่งแขนง ยิ่งไปกว่านั้น ดร.ดนัยย์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคสลายไขมันด้วยเลเซอร์ (Laser-Assisted Liposuction) เป็นคนแรก และคนเดียวในภาคเหนืออีกด้วย

อีกทั้งยังมีความสนใจในเรื่องศาสตร์ของความงามบนใบหน้าและเรือนร่าง ประกอบกับเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมความงาม รวมถึงการไปสัมมนาวิชาการในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการและเสาะหานวัตรกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยตอบโจทก์ในเรื่องการดูแลผิวพรรณ ปรับเปลี่ยนรูปหน้า และเรือนร่าง ดร.ดนัยย์ จึงมีแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดความรู้ ความชำนาญ

อีกทั้งยังมีความสนใจในเรื่องศาสตร์ของความงามบนใบหน้าและเรือนร่าง ประกอบกับเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมความงาม รวมถึงการไปสัมมนาวิชาการในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการและเสาะหานวัตรกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยตอบโจทก์ในเรื่องการดูแลผิวพรรณ ปรับเปลี่ยนรูปหน้า และเรือนร่าง ดร.ดนัยย์ จึงมีแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดความรู้ ความชำนาญ

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาแพทย์

ผ่านช่องทางแชท หรือโทรศัพท์
Home
Line
Facebook
Map